Portfolio > TRANSCENDENCE

Idiosyncrasies 31-32
Idiosyncrasies 31-32
Solar etching, embroidery
7 x 10 inches